limonki

Dieta w walce z nowotworem. Jaką rolę odgrywają tu cytryny i limetki?

Są jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny oraz chorobami, które wzbudzają wiele obaw na całym świecie. Choroby nowotworowe są poważnym zagrożeniem dla naszego życia, a ich powszechność sprawia, że każdy lek pomagający na walkę z tym zagrożeniem staje się na nas cennym wsparciem. Wiadomo dziś, że wielką rolę w walce z chorobami nowotworowymi odgrywa […]

Chłoniaki

Chłoniaki to duża grupa chorób nowotworowych, których przebieg związany jest z funkcjonowaniem układu limfatycznego. Wszystkie odmiany tej choroby to nowotwory złośliwe, zwykle dzielone sa na ziarnicę złośliwą i chłoniaki nieziarnicze. Chłoniak nieziarniczy to choroba nowotworowa o wielu odmianach, które różnią się przebiegiem, sposobem leczenia, agresywnością i rokowaniami. Bardzo agresywny chłoniak nieziarniczy to rzadkość, ale jeśli […]