Ytong Energo

Jaka ściana – nowe przepisy

Od 1 stycznia 2014 weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zaostrza normy energetyczne budynków.

Maksymalna wartość współczynnika przenika ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosi aktualnie 0,25 W/(m2K), wcześniej było to 0,30. W rozporządzeniu zapisane są kolejne etapy ograniczania zużycia energii, nastąpią w latach 2017 i 2021 – wówczas współczynnik U wyniesie odpowiednio 0,23 W/(m2K) oraz 0,20 W/(m2K). Nowe przepisy mają związek z celami unijnymi w zakresie ograniczenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Materiały Silka i Ytong dostępne na rynku pozwalają na spełnienie zaostrzonych norm. Poniżej podajemy przykłady ścian spełniających nowe wymagania.

Ytong Energo na ścianę jednowarstwową

Budując z Ytong Energo możemy uzyskać współczynnik U spełniający nowe normy również w przypadku ściany jednowarstwowej. Zastosowanie bloczków grubości 36,5 cm da nam wartość współczynnika U=0,25 W/(m2K), z kolei Ytong Energo+ o grubości 48 cm pozwoli na osiągnięcie U=0,17 W/(m2K). Co więcej, ściana zbudowana z tego materiału spełni parametry przewidziane nie tylko na dziś, ale również w przyszłości.

Współczynnik U w zależności od zastosowanych materiałów, ściana jednowarstwowa:

Materiał

Grubość

U [W/(m2K)]

Ytong Energo

36,5 cm

0,25

Ytong Energo

40 cm

0,23

Ytong Energo

48 cm

0,19

Ytong Energo+

36,5 cm

0,23

Ytong Energo+

48 cm

0,17

Ściana jednowarstwowa

Propozycje dla ściany dwuwarstwowej

W przypadku ściany dwuwarstwowej Xella proponuje zastosowanie wybranego materiału nośnego – Ytong Energo, Ytong Forte, Ytong PP lub Silka oraz docieplenie odpowiednio dobranymi płytami Multipor (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,043 [W/(m2K)]). W rezultacie otrzymujemy ciepłą, oddychającą, jednorodną ścianę. Nowe parametry spełni m.in. ściana wzniesiona z materiałów Ytong Energo 30 cm + płyta Multipor 6 cm; Ytong Forte 24 cm + płyta Multipor 8 cm, czy też Silka E24 + płyta Multipor 15 cm.

Ściany dwuwarstwowe – propozycje rozwiązań dla współczynnika U = 0,25 W/(m2K):

Warstwa konstrukcyjna ściany

Grubość warstwy Multipor

Ściana po ociepleniu (materiał konstrukcyjny + ocieplenie)

Współczynnik przenikania ciepła ścian z ociepleniem, U [W/(m2K)]

Ytong Energo

24,0 cm

6 cm

30,0 cm

0,24

Ytong Energo

30,0 cm

5 cm

31,0 cm

0,22

Ytong Forte

24,0 cm

8 cm

32,0 cm

0,24

Ytong PP3/0,5

24,0 cm

10 cm

34,0 cm

0,23

Ytong PP4/0,6

24,0 cm

10 cm

34,0 cm

0,25

Silka E24

24,0 cm

16 cm

40,0 cm

0,23

Silka E18

18,0 cm

16 cm

34,0 cm

0,24

Silka E15

15,0 cm

16 cm

31,0 cm

0,24

Ściana dwuwarstwowa

Dom / przez

Post Author: admin