Close

Radzimy sobie ze stresem

Każdy człowiek inaczej reaguje na stres, każdy organizm inaczej próbuje sobie radzić ze stresem. Każdy jest narażony na stres w codziennym życiu, ponieważ zmieniają się sytuacje, zmienia się charakter pracy, zmienia się otoczenie. Stres jest reakcja organizmu na te zmiany i próba przystosowania się do nowych warunków. Stres towarzyszy również agresji oraz stanom zagrożenia. W pierwszej fazie organizm mobilizuje się do odparcia agresji, czyli do walki lub ucieczki. W przypadku zmienionej sytuacji lub konieczności wykonania trudnych zadań stres również działa mobilizująco. W organizmie zachodzą pewne reakcje przygotowujące organizm do zwiększonego wysiłku. To prawidłowa reakcja, ale tylko do czasu.
Po pewnym czasie, w razie wystąpienia sytuacji wywołującej stres, organizm ma już wypracowane mechanizmy radzenia sobie ze zmienna sytuacja lub zagrożeniem. Problem w tym, jeśli te sytuacje przedłużają się. Organizm nie jest w stanie bez końca mobilizować się, czasem nie wypracowuje odpowiednich mechanizmów obronnych i wtedy dochodzi do wyczerpania. Organizm jest osłabiony, staje się bardziej podatny na choroby, mogą wystąpić zaburzenia psychiczne.

Objawy stresu są różne. Może to być głośniejsza mowa, przyspieszone tętno, podwyższone ciśnienie, nerwowe tiki, złość, zmiany nastroju. Te objawy mogą wystąpić w różnej konfiguracji, niekoniecznie wszystkie. W przypadku stresu przewlekłego objawy są nieco inne. Może to być ucieczka w alkohol, narkotyki, pracę, telewizje, internet, kłopoty gastryczne, poluzowanie więzów rodzinnych i koleżeńskich. Tego typu zachowania wskazują na przewlekły stres, któremu trzeba zaradzić.

Czytaj – http://www.kosmetyki-ori.pl/zdrowie/fazy-stresu/