Close
Zamek Bolczów

Dolnośląskie zamki

Zamki na Dolnym Śląsku to jedna z większych atrakcji regionu, przyciągająca wielu turystów. Oczywiście najwięcej zwiedzających jest w dobrze zachowanych zamkach z ciekawą ofertą turystyczną, ale są również zamki w ruinie, które odwiedzają miłośnicy takich budowli. A jest ich całkiem sporo – zarówno zamków, jak i miłośników. Najwięcej zamków zbudowano w średniowieczu, który był dość niespokojnym okresem w dziejach regionu. Śląsk był wówczas podzielony na wiele księstw o często zmieniających się granicach, sojuszach i zwierzchnikach. Była więc potrzeba budowania zamków obronnych na dużą skalę. Dzisiaj trudno znaleźć zamek wyglądający tak jak go zbudowano. Przyczyn jest kilka. Wiele zamków zamieniło się w ruiny, część przebudowano na zamki w stylu renesansowym albo na pałace. Praktycznie każdy zamek był rozbudowywany lub przebudowywany w celu wzmocnienia jego walorów obronnych. Dość duże modernizacje prowadzono na przykład, kiedy do użycia weszła broń palna i armaty. Dawne mury nie były przystosowane do tego rodzaju broni.

Jeśli chodzi o ruiny zamku, to warto zobaczyć ruiny zamku Bolczów w Rudawach Janowickich. Zamek zbudował w drugiej połowie XIV wieku dworzanin Bolka II Małego, ostatniego księcia świdnicko-jaworskiego. Zamek miał dość burzliwą historię. Z jednej strony był siedziba rycerzy rozbójników, później jego właściciele zaczęli popierać ruch husycki. W czasie jednej z wojen z husytami w pierwszej połowie XV wieku zamek został zniszczony przez świdnickich i wrocławskich mieszczan. Prawie sto lat zamek stał nieużytkowany, a remont przeprowadzono dopiero na początku XVI wieku. Po pierwszej odbudowie zamku nastąpiły kolejne, w tym modernizacja związana z bronią palną. Zamek rozbudowywano jeszcze w początkach XVII wieku, a w 1645 roku nadszedł jego kres. Zamek Bolczów zajęli Szwedzi, którzy podpalili budynki zamkowe w czasie opuszczania warowni. Od tego czasu zamek zamienia się w ruiny, które uporządkowano dopiero na początku XIX wieku. Zaczynała się moda na turystykę, w tym także odwiedzanie romantycznych ruin zamków. Na zamku Bolczów zbudowano z czasem karczmę i schronisko, które działało jeszcze przez kilka lat po II wojnie światowej. Dzisiaj to ruiny we władaniu Lasów Państwowych, nieco na uboczu, bez żadnej komercyjnej działalności. Naszym zdaniem jest to atut tego zamku. Mozna oglądać ruiny bez zbędnych przybudówek i straganów.