Close
Zamek krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim

Zamki krzyżackie w Polsce

Ciekawą ofertą turystyczną na północy Polski są zamki krzyżackie. Od połowy XIII wieku do końca XIV wieku Krzyżacy zbudowali kilkadziesiąt zamków na podbitych terenach. Początkowo były to zamki budowane na nadanych im terenach, później na terenach podbitych plemion pruskich. Zamki krzyżackie były budowane zazwyczaj z cegieł, a to wymagało kilku lat przygotowań i organizacji gospodarczego zaplecza. Przede wszystkim chodziło o wypalaną cegłę, wapno i drewno, którego w średniowiecznych zamkach było dużo. Trzeba było zorganizować produkcję tych materiałów, a to wymagało co najmniej kilku lat względnego spokoju na opanowanych ternach. Dlatego na podbitych terenach budowano najpierw ziemno-drewniane warownie, które z czasem rozbierano, po wybudowaniu zamku murowanego. Murowany zamek był dla takiego przeciwnika jak plemiona pruskie w zasadzie nie do zdobycia.

Typowy murowany zamek krzyżacki był budowany na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Nie zawsze od początku budowano cztery skrzydła, ale zazwyczaj budowano dom mieszkalny i mur obwodowy. Dotyczy to zamków będących siedziba komtura, a więc ważnego urzędnika państwa krzyżackiego albo prokuratora. Mniejsze i mniej ważne zamki nie zawsze były budowlami z czterema skrzydłami. Krzyżaccy wójtowie musieli się zadowolić mniejszymi warowniami.

Jeżeli przebywasz na północy Polskie, to możesz być pewien, że gdzieś blisko jest stary krzyżacki zamek albo jego ruiny. Jak je znaleźć? Pomocna będzie mapa zamków krzyżackich w Polsce.